Ispit iz prve pomoći

Ispit iz prve pomoći

dobro došli

Ispit iz prve pomoći

Pre polaganja praktičnog dela vozačkog ispita, uz lekarsko uverenje, kandidati moraju da prilože i uverenje o položenoj PRVOJ POMOĆI. Obuka iz prve pomoći se pohađa u organizaciji Crvenog krsta ili drugih institucija koje su se za to specijalizovale.

 

Obuka iz prve pomoći

Ova obuka najčešće traje 2 dana i podrazumeva osam do deset časova u trajanju od 45 minuta.
Nakon završene obuke, kandidati će polagati pismeni test, a na praktičnom delu testa će pokazati naučene veštine pružanja prve pomoći.

Shopping Basket