Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje

dobro došli

Lekarskouverenje

Auto škola ne sme započeti praktičnu obuku bez važećeg lekarskog uverenja!

Vađenje lekarskog uverenja

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Da bi kandidat stekao uslove za polaganje praktičnog dela ispita, potrebno je da dostavi LEKARSKO UVERENJE za upravljanje motornim vozilima, koje izdaju zdravstvene ustanove koje su za to specijalizovane.Shopping Basket