Praktičan ispit

Praktični ispit

dobro došli

Praktičniispit

Praktični ispit mora da sadrži najmanje 15 ispitnih zadataka, a jedan od njih će kandidatu biti dodeljen slučajnim izborom putem računara. Svaki ispitni zadatak podrazumeva: radnje koje treba obaviti na poligonu, trasu kojom će kandidat voziti i radnje koje se izvode na pojedinim delovima trase.

 

Tokom prvog dela praktičnog ispita


Tokom prvog dela praktičnog ispita na POLIGONU kandidat mora da pokaže da je savladao sledeće poligonske radnje: vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake; parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad; parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad; polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake; zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom; kočenje i zaustavljanje.

Shopping Basket