Teoretska nastava

Teoretska nastava

dobro došli

Teoretskanastava

Prvi korak koji kandidati moraju da savladaju kako bi stekli vozačku dozvolu B kategorije je TEORIJSKA OBUKA! Teorijska obuka podrazumeva 40 časova, na kojima će kandidati biti upoznati sa saobraćajnim znacima, pravilima saobraćaja, tehničkim karakteristikama vozila i potencijalnim rizičnim situacijama u saobraćaju.

image-1-1

Teoretska obuka

Svaki čas traje 45 minuta, a u toku jednog dana kandidat može da ima najviše 3 teorijska časa.
U našoj školi, teorijska obuka se obavlja u specijalno opremljenim učionicama koje poseduju svu potrebnu opremu, koja olakšava proces usvajanja gradiva.
Našim kandidatima ostavljamo na raspolaganju više dnevnih termina, kako bi proces obuke mogli lako da usklade sa svakodnevnim obavezama.

Shopping Basket